Gemeenteraad 21 december 2006

Let op: gewijzigde aanvangstijd 14.30 uur

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 14 december 2006 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuisworden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordtin de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en anderewerkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

- Raadsvoorstel RA06.0167 (A25 was B2): Vaststelling bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Koppelwijk/Maatschappijweg"

- Raadsvoorstel RA06.0169 (A26 was B4): Veiligheidsplan 2007 gemeente Emmen + bijlage

- Raadsvoorstel RA06.0178 (A27 was B5): Verordening inzake toetreding tot coöperatieve vereniging "Dimpact" voor digitale dienstverlening + bijlagen

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 21 december 2006