Wonen & Ruimte 12 maart 2007

Lijst:

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:

- 07.02337 Pro forma bezwaarschrift van de fam. Brinke-Schulte

- 07.04501 Brief van fam. M. Schipper Emmen over klacht

- 07.05296 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe in zake het bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente Emmen (Grobbink)

- 06.38190 Brief provincie Drenthe over bestemmingsplannen; andere manier van toetsen

- 07.01407 Brief provincie Drenthe over ontwerp-ruimtelijke ordenings programma Niedersachsen

- RIS.2426 Brief provincie Drenthe over bestemmingsplan "Emmen, Meerdijk"

- 07.05279 Brief van H.K. de Jong over klacht over procedure ter inzage legging Ontwerp Bestemmingsplan 't Zand

- RIS.2563 Reactie van dhr. H.K. de Jong op het voornemen van de gemeente Emmen om niets aan maatregelen tegen het geluid van de Rondweg te doen

- 07.03500 Brief H.K. de Jong inzake klacht over procedure ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan 't Zand

- 07.03118 Brief vereniging van eigenaren "De Hooge Esch" Emmen over schoonhouden van het voetgangersgebied de Baander

- 07.04927 Brief Bewoners Duurkampenweg en Jodensteeg over de breedte van de Duurkampenweg en gebrek aan bewegwijzering van het fietspad die de Duurkampenweg kruist

- 07.04931 Brief P.J. Spoelstra over verkeerssituatie bebouwde kom Zandpol, locatie Nieuw Amsterdamseweg

- 07.05619 Brief B.H. Feringa over verzoek tot nieuwbouw

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

De wethouders Sleeking en Holman

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Wonen & Ruimte 12 maart 2007