Gemeenteraad 26 april 2007

 

Herdenken overlijden dhr. A. van Hoffen, raadslid ChristenUnie

N.B.

 

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 19 april 2007 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

- De agendapunten B1 (Actualisering Woonplan Emmen 2020 + bijlagen RIS.2607 en RIS.2608) en B2 (Nota "Zorgeloos wonen. Wonen met zorg en welzijn in Emmen 2007 - 2015" + bijlage RIS.2627) worden geagendeerd in mei 2007.

- Agendapunt A13 (Vaststellen masterplan Emmerhout) was agendapunt B3.

- Agendapunt A14 (Plan van aanpak actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen (nWRO) + bijlagen RIS.2630 en RIS.2631) was agendapunt B4.

- Agendapunt A7 RA07.0033 (Voorbereidingsbesluit Weerdingerkanaal NZ, Nieuw-Weerdinge) is teruggenomen door het college.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 26 april 2007