Gemeenteraad 28 juni 2007

Let op: gewijzigde aanvangstijd 14.00 uur

N.B.

" De raadsstukken liggen vanaf donderdag 21 juni 2007 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

" De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

" Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

" Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

" Agendapunt A12 (Masterplan Angelslo + bijlagen RIS.2707 en RIS.2725) was agendapunt B1. " Agendapunt A13 (Milieuprogramma 2007 gemeente Emmen + bijlage RIS.2704) was agendapunt B2.

" Agendapunt A14 (Burgerjaarverslag 2006) was agendapunt B4.

" Agendapunt A15 (Kadernota Kampeerbeleid Emmen + bijlage RIS.2711) was agendapunt B5.

" Agendapunt A16 (Vaststelling route gevaarlijke stoffen + bijlage RIS.2696) was agendapunt B7.

" Agendapunt B6 (Beleidsnotitie Verruiming Bouwpercelen Intensieve Veehouderijen + bijlage RIS.2710) is door het college teruggenomen.

 

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 28 juni 2007