Gemeenteraad 25 oktober 2007

N.B.

" De raadsstukken liggen vanaf donderdag 18 oktober 2007 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

" De raadsagenda kent de categorie├źn A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

" Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

" Voorafgaand aan de vergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Emmen).

" Agendapunt A12 (Slotwijziging en Controleprotocol 2007 gemeente Emmen + bijlage RIS.2790) was agendapunt B1.

" Agendapunt B2 (Grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling) was agendapunt A8.

" Agendapunt B3 (Kostenverhaalsbesluit "De Tweeling" Boerdijk West september 2007 en Kostenverhaalsbesluit "De Tweeling" Boerdijk Oost september 2007)" was agendapunt A9

" Agendapunt B4 (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Emmen 2007 + bijlagen RIS.2801 en RIS.2802) was agendapunt A11.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 25 oktober 2007