Gemeenteraad 24 januari 2008

N.B.

 

 

" De raadsstukken liggen vanaf donderdag 17 januari 2008 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer van het raadhuis. Buiten kantooruren kan de sleutel van het raadhuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

" De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

" Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

" Agendapunt A10 ((Ontwerp) begroting 2008 EMCO groep + bijlage RIS.2927) was B4.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 24 januari 2008