Samenleving 13 mei 2008

N.B. Zoals aangekondigd in de commissie Bestuur en Middelen van maart j.l.wordt het onderwerp "Dierenpark/theater" besproken in de commissie Samenleving van 13 mei a.s. Dit via een presentatie en een tussenrapportage (2B) en via een raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet (6A). Alle raadsleden en in het bijzonder de leden van de commissie Bestuur en Middelen zijn hiervoor uitgenodigd.

 

Uitnodiging:

Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:

Burgemeester Bijl en de wethouders Jumelet, Evenhuis, Thalens-Kolker, Holman en Sleeking

 

Agendapunt 6 wordt behandeld volgens onderstaande duale methode

==============================================================

Opzetfase

- portefeuillehouder geeft een korte toelichting over doel & status

- vragen over het voorstel / éen-op-één beantwoording portefeuillehouder

Eerste termijn

- commissieleden geven mening over voorstel

- interrupties mogelijk voor verduidelijkingsvragen

- portefeuillehouder reageert op inbreng

Tweede termijn

- commissieleden geven opnieuw mening over voorstel

- maximale ruimte voor interruptiedebat tussen commissieleden

- portefeuillehouder reageert nogmaals op inbreng

Voorzitter concludeert en sluit agendapunt af

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Samenleving 13 mei 2008