Gemeenteraad 29 januari 2009

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 22 januari 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie. &- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld. &- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A5 (Beeldkwaliteitsplan “Nieuw-Schoonebeek, Bekels erf”) was agendapunt B2.

- Agendapunt A6(Raamovereenkomst Stichting Welzijnsgroep Sedna 2009 + bijlage RIS.3424) was agendapunt B5.

- Agendapunt A7 (Nota Activabeleid + bijlage RIS.3415) was agendapunt B6.

- Agendapunt A8 (Grondexploitatie Winkelcentrum Emmermeer fase 2 + bijlage RIS.3427) was agendapunt B7.

- Agendapunt A9 (Grondexploitatie Emmerhout centrum + bijlage RIS.3427) was agendapunt B8.

- Agendapunt A10 (Dekking gemeentelijke bijdrage ten behoeve van Applied Polymer Innovations Emmen) was agendapunt B9.

- Agendapunt B10 (Verhoging onderzoeksbudget Rekenkamercommissie Emmen) was agendapunt A4.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 29 januari 2009