Gemeenteraad 23 april 2009

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 16 april 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A7 (Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld + bijlage RIS.3557) was agendapunt B1.

- Agendapunt A8 (Aanvaardbaarheidsbeoordeling MER “Recreatieve ontwikkeling Amsterdamsche Veld”+ bijlagen RIS.3558 en RIS.3559 (bijlage 09.021300) was agendapunt B2.

- Agendapunt A9 (Vaststelling bestemmingsplan “Emmen, Parc Sandur” + bijlagen RIS.3569 t/m RIS.3577) was agendapunt B3.

- Agendapunt A10 (Voorbereidingskrediet aanbesteding Hondsrugwegtunnel + bijlage RIS.3581) was agendapunt B4.

- Agendapunt A11 (Inkoopvoorstellen inzake investeringsversnellingen economische crisis) was agendapunt B5.

- Agendapunt A12 (Notitie begrotingsrechtmatigheid boekjaar 2008 + bijlage RIS.3560) was agendapunt B6.

- Agendapunt A13 (2e fase Klazienaveen, het Schip II) was agendapunt B7.

- Agendapunt B8 (Bestedingsvoorstel voorziening Onderwijs Achterstanden voor de periode 2009-2012) was agendapunt A5.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 23 april 2009