Gemeenteraad 28 mei 2009

 

N.B.

- Tijdens de vergadering zal rond 20.15 en rond 22.00 uur worden gepauzeerd (korte schorsing).

- De raadsstukken liggen vanaf woensdag 20 mei 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

-Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Voor agendapunt B9 geldt de volgende spreektijdregeling:- fracties spreken in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; - portefeuillehouder spreekt in 1e termijn maximaal 10 minuten en in 2e termijn maximaal 5 minuten;

- Agendapunt A6 (Vaststelling richtlijnen voor het milieueffectrapport “Dierenpark-theater” + bijlagen RIS.3644 en RIS.3645) was agendapunt B3.

- Agendapunt A7 (Verordening langdurigheidstoeslag 2009) was agendapunt B5.

- Agendapunt A8 (Voorbereidingskrediet aanbesteding- en ontwerproute Theater/Wereld van de Ontmoeting + bijlage RIS.3651) was agendapunt B6.

- Agendapunt A9 (Krediet voorbereidingsfase Atalanta 2009 + bijlage RIS.3665) was agendapunt B7.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 28 mei 2009