Gemeenteraad 25 juni 2009

NB: LET OP AANVANGSTIJDSTIP!!!

 

N.B.

- De volgende behandeling wordt voorgesteld:

- tijdens het ochtendgedeelte (09.00 - 12.00 uur) de agendapunten A 1 t/m B 8, met rond 10.30 uur een korte schorsing;

- 12.00 - 12.45 uur: lunch;

- 13.00 - 15.00 uur: behandeling B 9, 1e termijn raad/college;

- 15.00 - 15.45 uur: pauze;

- 15.45 - 17.30 uur: behandeling B 9, 2e termijn raad/college;

- 17.30 uur: afsluitende gezamenlijke maaltijd.

(tijden bij benadering, o.a. afhankelijk van indiening moties/amendementen).

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 18 juni 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor agendapunt B9 (Kadernota) geldt de volgende spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A7 (Vaststellen bestemmingsplan Weiteveen + bijlage RIS.3710) was agendapunt B1.

- Agendapunt A8 (Vaststellen bestemmingsplan Klazienaveen-Noord + bijlage RIS.3685) was agendapunt B2.

- Agendapunt A9 (Vaststellen Verordening cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Emmen 2009 + bijlage 3692) was agendapunt B5.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 25 juni 2009