Gemeenteraad 24 september 2009

N.B.

-De raadsstukken liggen vanaf donderdag 17 september 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

-De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A9 (Vaststellen bestemmingsplan "Erica"+ bijlagen 09.018831, RIS.3782 t/m RIS.3793) was agendapunt B2.

- Agendapunt A10 (Vaststellen bestemmingsplan "Emmer-Compascuum, Foxel" + bijlage RIS.3780, RIS.3781, RIS.3794, RIS.3795) was agendapunt B3.

- Agendapunt A11 (Intrekken tuinbouwstimuleringsregeling + bijlage RIS.3796) was agendapunt B6.

- Agendapunt A12 (Vaststellen voorgenomen wijziging Welstandsnota Emmen, door toevoeging van Emmen, Beeldkwaliteitplan Woongebied Delftlanden-I, 3e uitwerking + bijlage RIS.3834) was agendapunt B7.

- Agendapunt A13 (Eindafrekening Bahco fase 1) was agendapunt B10.

- Agendapunt B13 (Mededelingen en ingekomen stukken) was agendapunt B12.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 24 september 2009