Gemeenteraad 29 oktober 2009

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 22 oktober 2009 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal -

- 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A10 (Vaststellen bestemmingsplan "Zuidbarge, hoek Keistraat-Halvemaanweg" + bijlagen RIS.3888, RIS.3887, RIS.3889) was agendapunt B1.

- Agendapunt A11 (Vaststellen "Procedureverordening tegemoetkoming in schade, Gemeente Emmen 2009" en "Verordening drempelbedrag planschade, Gemeente Emmen 2009") was agendapunt B3.

- Agendapunt A12 (Bestuurlijke verhoudingen provincie - gemeenten in Drenthe + bijlage RIS.3902) was agendapunt B6.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 29 oktober 2009