Gemeenteraad 28 januari 2010

 

N.B.

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 21 januari 2010 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A8 (Vaststellen bestemmingsplan "Klazienaveen, hoek Dordsedijk-Kruiwerk" + bijlage RIS.4023) was agendapunt B1.

-Agendapunt A9 (Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, museumboerderij aan de Herenstreek" + RIS.4075, RIS.4076, RIS.4077, RIS.4078) was agendapunt B4.

- Agendapaunt A10 (Aanvaarden Mileueffectrapport Centrum-West (Dierenpark en Theater) + bijlagen RIS.4045, RIS.4046, RA09.0048) was agendapunt B5.

- Agendapunt A11 (Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Sleen" + bijlagen RIS.4079, RIS.4080, RIS.4081, RIS.4082) was agendapunt B6.

- Agendapunt A12 (Vaststellen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Gemeente Emmen + bijlage RIS.4049) was agendapunt B7.

- Agendapunt A13 (Wijziging van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep + bijlagen RIS.4029, RIS.4030 en RIS.4031) was agendapunt B8.

- Agendapunt A14 (Vaststelling geactualiseerde kadernotitie Wsw en notitie "Blauwdruk werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe" + bijlagen RIS.4053 en RIS.4054) was agendapunt B9.

- Agendapunt A15 (Visidocument BOCE: intentieverklaring van de gemeente Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen + bijlagen RIS.4050, RIS.4051, RIS.4052) was agendapunt B10.

- Agendapunt A16 (Vaststelling nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010 + bijlage RIS.4040) was agendapunt B11.

- Agendapunt A17 (Vaststelling Toeristisch recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) 2010-2015 + bijlage RIS.4032) was agendapunt B12.

- Agendapunt A18 (Meerjarenbeleidsplan hulpverlening en brandveiligheid 2010-2013 + bijlage RIS.4055) was agendapunt B13.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 28 januari 2010