Gemeenteraad 24 juni 2010

N.B.: Let op, gewijzigd aanvangstijdstip!!

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 17 juni 2010 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).•

-De volgende behandeling wordt voorgesteld:

Spreektijd B-stukken:

- Fracties: 1e termijn max. 4 minuten/2e termijn max. 2 minuten

- College: 1e termijn max. 8 minuten/2e termijn max. 4 minuten

Spreektijd agendapunt B2: Kadernota 2010, inclusief Bestuursrapportage 2010-I:

- - Fracties: 1e termijn max. 8 minuten, 2e termijn max. 4 minuten

- - College: - wethouder financiën, 1e termijn max. 8 minuten en in 2e termijn max. 4 minuten

- overige collegeleden, 1e termijn max. 4 minuten en in 2e termijn max. 2 minuten

Globale tijdsplanning:

- 09.00 - 12.45 uur: ochtendgedeelte

Behandeling tot en met de eerste termijn van de Kadernota c.a. (rond 10.30 uur een korte schorsing);

- 13.00 - 13.45 uur: lunch

- 14.00 - 17.30 uur: middaggedeelte

Behandeling tweede termijn van de Kadernota c.a. + overige B-stukken (rond 15.30 uur een korte schorsing), daarna (afsluitende) gezamenlijke maaltijd. Wanneer nodig wordt de vergadering daarna hervat van 18.30 uur tot 20.00 uur.

 

NB: Tijden bij benadering! O.a. afhankelijk van indiening moties, amendementen en eventuele schorsingen.

 

- Agendapunt A4 (Vaststellen beeldkwaliteitplan "Schoonebeek, Stroomdal zuidrand" + bijlage RIS.4324, RIS.4325) was agendapunt B1.

- Agendapunt A5 (Vaststellen bestemmingsplan "Klazienaveen, schakelstation op het tuinbouwgebied" + bijlage RIS.4326, RIS.4327, RIS.4328, RIS.4329) was agendapunt B2.

- Agendapunt A6 (Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Dordrecht, woonzorggemeenschap aan de Vastenow" + bijlagen RIS.4306, RIS.4307, RIS.4314) was agendapunt B3.

- Agendapunt A7 (Vaststellen bestemmingsplannen "Emmen, Emmermeer, 2e woontoren wijkcentrum" en "Emmen, Emmermeer, 3e woontoren wijkcentrum" + bijlagen RIS.4308, RIS.4309, RIS.4310, RIS.4311, RIS.4312, RIS.4313) was agendapunt B4.

- Agendapunt A8 (Vaststellen bestemmingsplan Brandweerkazerne Emmen + bijlagen RIS.4316, RIS.4317, RIS.4318, RIS.4319) was agendapunt B5.

- Agendapunt A9 (Vaststellen notitie "Uitgangspunten voor het beheer van begraafplaatsen in de gemeente Emmen" + bijlage RIS.4335, RIS.4336, RIS.4337, RIS.4338, RIS.4339, RIS.4340 + brief 10.040638) was agendapunt B6.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 24 juni 2010