Gemeenteraad 27 januari 2011

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 20 januari 2011 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A9 (Vaststellen herinrichting Schoonebeekerdiep-pilot tracé Blik Klaassen + bijlage RIS.4705) was agendapunt B1

- Agendapunt A10 (Vaststellen bestemmingsplan "Nieuw-Amsterdam, Vaart Zuidzijde-I"+ bijlage RIS.4723 en RIS.4725) was agendapunt B3

- Agendapunt A11 ( Noorderplein, uitbreiding plangebied met Westertoren + 2011) was agendapunt B5

- Agendapunt A13 (Bestemmen niet bestede middelen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2010) was agendapunt B6

- Agendapunt B7 (Zusterstad relatie Shangluo + bijlagen RIS.4725 + 10.134985) was agendapunt A6

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 27 januari 2011