Gemeenteraad 27 oktober 2011

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 20 oktober 2011 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, gebouw B, tweede etage (griffie), Vreding 5. Buiten kantooruren kan de sleutel van het gemeentehuis worden afgehaald bij het hoofdbureau van politie.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A7 (Grondexploitatie Abeln (stedenbouwkundig plan ter inzage in de leeskamer)) was agendapunt B5.

- Agendapunt A8 (Kadernota Internationale Betrekkingen 2011-2015 + bijlage RIS.5149) was agendapunt B2.

- Agendapunt A9 (Financiële maandrapportages DPE Next 2011 t/m juni 2011 en beschikbaarstelling bevoorschotting op verplaatsingsvergoeding voor kosten DPE Next 2011 + bijlagen RIS.5134, RIS.5135) was agendapunt B3.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 27 oktober 2011