Gemeenteraad 20 december 2012

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 13 december 2012 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A10 (Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Emmerhout + bijlagen RIS.5766, RIS.5767) was agendapunt B1

- Agendapunt A11 (Herstructurering Spanjaardspad + bijlagen RIS.5774 t/m RIS.5776 + bijlage onder geheimhouding ter inzage) was agendapunt B2

- Agendapunt A12 (Herstructurering Huurdemanlaan/van Eklaan + bijlagen RIS.5777, RIS.5778 + bijlage onder geheimhouding ter inzage) was agendapunt B3

- Agendapunt A13 (Bestuursrapportage 2012-II + bijlage RIS.5765) was agendapunt B9

- Agendapunt A14 (Belastingverordeningen en -tarieven 2013 en verordening sporttarieven 2013 + bijlagen RIS.5818 t/m RIS.5836) was agendapunt B10

- Agendapunt A15 (Reconstructie Boermarkeweg 1e fase + bijlagen RIS.5837 t/m RIS.5842) was agendapunt B11

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 20 december 2012