Gemeenteraad 31 januari 2013

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 24 januari 2013 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A5 (Structuurvisie Vaarverbinding Erica-Ter Apel + bijlagen RIS.5797 t/m RIS. 5800) was agendapunt B1

- Agendapunt A6(Nota visie op bodemkwaliteit + bijlagen RIS.5897, RIS.5898, RIS.5899 en RIS.5900) was agendapunt B3

- Agendapunt A7 (Beheersverordening 'Erica, glastuinbouwgebied' en structuurvisie 'Erica glastuinbouwgebied' en toevoegen van een categorie aan de algemene verklaring van geen bedenkingen + bijlagen RIS.5883 t/m RIS.5885) was agendapunt B4

- Agendapunt A8 (Revitalisering winkelcentrum Bargeres) was agendapunt B5

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 31 januari 2013