Gemeenteraad 30 mei 2013

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 23 mei 2013 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A4 (Bestemmingsplan 'Nieuw-Amsterdam, woningbouw hoek Vaart ZZ-Karel Palmstraat' + bijlagen RIS.6069 en RIS.6070) was agendapunt B1.

- Agendapunt A5 (Beleidsnota archeologie 2013-2018 gemeente Emmen + bijlagen RIS.6071, RIS.6072 en RIS.6073) was agendapunt B3.

- Agendapunt A6 (Verordening leerlingenvervoer gemeente Emmen 2013 + bijlage RIS.6078) was agendapunt B4.

- Agendapunt A7 (Krediet algemene proces- en voorbereidingskosten programma Centrumvernieuwing Emmen 2013-2015 + bijlage RIS.6061) was agendapunt B6.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 30 mei 2013