Gemeenteraad 27 juni 2013

 

Tijdsindeling (bij benadering)

 

09.30 uur Opening

09.35 uur Volgorde eerste spreektermijn voor de fracties (spreektijd max. 15 minuten per fractie)

1. PvdA 09.35 - 09.50 uur

2. CDA 09.50 - 10.05 uur

3. Wakker Emmen 10.05 - 10.20 uur

4. VVD 10.20 - 10.35 uur

5. D66 10.35 - 10.50 uur

6. DOP 10.50 - 11.05 uur

11.05 uur Schorsing 15 minuten

7. SP 11.20 - 11.35 uur

8. LEF! 12.35 - 11.50 uur

9. GroenLinks 11.50 - 12.05 uur

10. BGE 12.05 - 12.20 uur

11. ChristenUnie 12.20 - 12.35 uur

12. Vrolijk Emmen 12.35 - 12.50 uur

12.50 uur Schorsing en lunch (voor aanwezigen in de raadzaal)

13.50 uur Beantwoording door leden college (portefeuillehouder financiën: max. 30 minuten, overige collegeleden 15 minuten p.p.)

15.50 uur Schorsing 15 minuten

16.05 uurTweede termijn door de fracties (spreektijd 10 minuten per fractie)

De tweede termijn wordt geopend door Vrolijk Emmen om volgordelijk te eindigen bij de PvdA

17.05 - 18.05 uur Schorsing (buffet voor aanwezigen in de raadzaal)

18.05 - 19.05 uur Vervolg tweede termijn door de fracties (spreektijd 10 minuten per fractie)

19.05 - 19.35 uur Schorsing (college-/fractieberaad)

19.35 - 20.36 uur Tweede termijn beantwoording door college (portefeuillehouder financiën max. 16 minuten, overige collegeleden max. 8 minuten)

20.50 uur Heropening + stemming over eventuele amendementen en moties en besluitvorming Kadernota 2013 c.a.)

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 27 juni 2013