Gemeenteraad 04 juli 2013

 

N.B.

- De raadsstukken liggen vanaf donderdag 20 juni 2013 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

- De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies de A- en B-stukken zijn behandeld.

- Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

- Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

- Agendapunt A8 (Bestemmingsplan ‘Emmen, Noordbarge’ + bijlage RIS.6100 en 13.400303) was agendapunt B1.

- Agendapunt A9 (Bestemmingsplan ‘Emmen, Hondsrugweg Zuid-Esch’ + bijlage RIS.6133, RIS.6134 en RIS.6135) was agendapunt B2.

- Agendapunt A10 (Beheersverordening ‘Emmen, Bargermeer industrie- en bedrijventerrein\' + bijlage RIS.6128, RIS.6129 en 13.400346) was agendapunt B3.

- Agendapunt A11(Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe + bijlagen RIS.6101, RIS.6102 en RIS.6103) was agendapunt B4.

- Agendapunt A12 (Aanpassing gemeenschappelijke regeling EMCO-groep + bijlage RIS.6104) was agendapunt B6.

- Agendapunt A13 (Kadernota Accommodatiebeleid Revisited + bijlage RIS.6109) was agendapunt B7.

- Agendapunt A14 (Eerste herziening exploitatieplan \'Nieuw-Amsterdam/Veenoord, bedrijventerrein De Tweeling\' + bijlage RIS.6118 t/m bijlage RIS.6125) was agendapunt B8

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 04 juli 2013