Gemeenteraad 05 november 2015

 

Tijdsindeling behandeling B3 (bij benadering) op maandag 2 november:

 

14.00 uur Opening: Eerste termijn fracties.

Spreektijd: max. 10 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties.

Spreekvolgorde: start Wakker Emmen, afsluiting Seniorenbelang Noord.

 

15.45 uur Schorsing tot 16.45 uur (o.a. ter voorbereiding reactie college).

 

16.45 uur Reactie (eerste termijn) college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 30 minuten, overige collegeleden max. 15 minuten per persoon, gevolgd door een schorsing.

 

18.30 uur Schorsing 1e begrotingsdag en - afsluitend indien qua tijdsverloop mogelijk warme maaltijd voor aanwezigen in de raadzaal. Zo niet, heropening en vervolg. Hierna schorsing eerste begrotingsdag op nader te bepalen tijdstip.

 

Op donderdag 5 november is de tweede begrotingsdag. De tijdsindeling is dan (bij benadering):

 

14.00 uur Heropening: Tweede termijn fracties.

Spreektijd: max. 5 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties en bespreken moties en amendementen.

Spreekvolgorde: tweede termijn wordt geopend door Seniorenbelang Noord, om volgordelijk te eindigen bij Wakker Emmen.

 

15.00 uur Schorsing tot 15.30 uur.

 

15.30 uur Tweede termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 20 minuten, overige collegeleden max. 10 minuten per persoon. Afsluiting beraadslagingen Programmabegroting 2016 c.a. (B3).

 

16.50 uur Schorsing tot 17.30 uur.

 

17.30 uur Heropening: mogelijkheid tot stemverklaringen, stemming over amendementen, Programmabegroting 2016 c.a. en moties (e.e.a. inclusief eventuele schorsingen).

 

18.30 uur Sluiting.

Hierna hapje en drankje in de vide van de bestuurslaag (2e etage).

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 05 november 2015