Gemeenteraad 28 juni 2016

 

N.B.

 

De raadsstukken liggen vanaf woensdag 22 juni 2016 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

 

Voor B2 (Vaststelling structuurvisie Windenergie) geldt een verruimde spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 6 minuten en in 2e termijn maximaal 3 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 12 minuten en in 2e termijn maximaal 6 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 28 juni 2016