Gemeenteraad 07 november 2016

en voort te zetten op woensdag 9 november om 14.00 uur (NB) in het gemeentehuis (raadszaal) aan het Raadhuisplein (ingang Vreding nr. 5)

 

Tijdsindeling behandeling B2 (bij benadering) op maandag 7 november:

 

14.00 uur Opening: Eerste termijn fracties.

Spreektijd: max. 10 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties.

Spreekvolgorde: start Wakker Emmen, afsluiting Senioren Belang Noord.

 

15.45 uur Schorsing tot 16.45 uur (o.a. ter voorbereiding reactie college).

 

16.45 uur Reactie (eerste termijn) college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd:wethouder financiën c.a. max. 30 minuten, overige collegeleden max. 15 minuten per persoon, gevolgd door een schorsing.

 

18.30 uur Schorsing 1e begrotingsdag en - afsluitend indien qua tijdsverloop mogelijk – warme maaltijd voor in de raadzaal aanwezigen. Wanneer nog niet alle collegeleden hebben kunnen reageren, wordt de vergadering heropend en vervolgd. Hierna schorsing eerste begrotingsdag op nader te bepalen tijdstip.

 

Op woensdag 9 november is de tweede begrotingsdag. De tijdsindeling is dan (wederom bij benadering):

 

14.00 uur Heropening: Tweede termijn fracties.

Spreektijd: max. 5 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties en bespreken moties en amendementen.

Spreekvolgorde: tweede termijn wordt geopend door Wakker Emmen, om volgordelijk te eindigen bij Senioren Belang Noord.

 

15.00 uur Schorsing tot 15.30 uur.

 

15.30 uur Tweede termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 20 minuten, overige collegeleden max. 10 minuten per persoon. Afsluiting beraadslagingen Programmabegroting 2017 c.a. (B2).

 

16.50 uur Schorsing tot 17.30 uur.

 

17.30 uur Heropening: mogelijkheid tot stemverklaringen, stemming over amendementen, Programmabegroting 2017 c.a. en moties (e.e.a. inclusief eventuele schorsingen).

 

18.30 uur Sluiting.

Hierna hapje en drankje in de vide van de bestuurslaag (2e etage).

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Uw wachtwoord wordt verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.

    Gemeenteraad 07 november 2016