Gemeenteraad 29 juni 2017

 

N.B. 1

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 22 juni 2017 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

 

N.B. 2

Aangepaste spreektijdregeling bij behandeling A9 (Kadernota 2018 c.a.):

Eerste spreektermijn voor de fracties (spreektijd maximaal 10 minuten per fractie), te beginnen bij Wakker Emmen, te eindigen bij Senioren Belang Noord.

De tweede spreektermijn van de fracties (spreektijd maximaal 6 minuten per fractie) wordt wederom geopend door Wakker Emmen.

 

Bij de beantwoording in eerste termijn door de leden college ontvangt de wethouder financiën maximaal 20 minuten spreektijd, de overige collegeleden maximaal 10 minuten per persoon. In de tweede spreektermijn voor het college is dat 15 minuten voor de portefeuillehouder financiën en 6 minuten per persoon voor de overige collegeleden.

 

Tussen 12.30 en 13.30 uur wordt geschorst voor een lunch. Deze is bedoeld voor de aanwezigen in de raadzaal. Uiteraard zijn andere tussentijdse schorsingen mogelijk, b.v. voor college- en fractieberaad. Stemming over eventuele amendementen en moties en besluitvorming over de Kadernota 2018 c.a. wordt verwacht in de tweede helft van de middag. Er is voorzien in een maaltijd om ongeveer 17.30 uur voor de aanwezigen in de raadzaal.

Om 19.30 uur wordt de vergadering heropend met het vragenhalfuur (B2). Daarna worden o.a. de twee gewijzigde verordeningen behandeld (B3 en B4), als ook de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan \'Weerdinge\' (B5).

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 29 juni 2017