Gemeenteraad 25 juni 2020

 

Publiek wordt - in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen- niet toegelaten in de raadszaal

 

ALGEMENE TOELICHTING OP DE VERGADERING VAN 25 JUNI EN 2 JULI

 

 

Corona-maatregelen:

 

Nederland verkeert nog steeds in Corona-crisis. Landelijk zijn maatregelen afgekondigd. Openbare raadsvergaderingen vinden tot nader order zonder publiek in de raadszaal plaats. Publiek kan de vergaderingen op schermen volgen in het Bruggebouw.

Ook kunnen de vergaderingen zoals altijd digitaal live gevolgd worden: www.gemeenteraademmen.nl

 

A- en B-stukken:

 

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 18 juni 2020 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

 

Spreektijd-regeling:

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijd-regeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur (A2) moeten eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de griffier zijn ingediend (artikel 39 Reglement van Orde).

 

Er is een aangepaste spreektijd-regeling bij de behandeling B3 (Kadernota 2021 c.a.):

Eerste spreektermijn voor de fracties is maximaal 8 minuten per fractie, te beginnen bij Wakker Emmen, te eindigen bij 50PLUS.

De tweede spreektermijn van de fracties met een spreektijd maximaal 6 minuten per fractie wordt wederom geopend door Wakker Emmen.

Bij de beantwoording in eerste termijn door de leden college ontvangt de wethouder financiën maximaal 20 minuten spreektijd, de overige collegeleden maximaal 10 minuten per persoon. In de tweede spreektermijn voor het college is dat 15 minuten voor de portefeuillehouder financiën en 6 minuten per persoon voor de overige collegeleden.

 

Verdeling vergadering 25 juni en 2 juli:

 

De vergadering op 25 juni start om 10.00 uur en wordt rond 13.00 uur geschorst voor een lunch voor de deelnemers aan de vergadering. Hierna wordt de vergadering heropend rond 14.00 uur. Getracht wordt vóór de avond de agenda af te werken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt de vergadering aan het eind van de middag geschorst en op donderdag 2 juli heropend. Er wordt op 25 juni aan het eind van de middag niet voorzien in een gezamenlijke warme maaltijd. De raad moet op 2 juli sowieso bijeen komen, aangezien die dag een nieuw benoemd raadslid moet worden geinstalleerd en beëdigd.

 

Die donderdag (2 juli) zijn de raadsleden weer welkom in de raadzaal en dan vanaf 19.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders zal dan - voorafgaand aan de formele raadsvergadering - een toelichting geven op onder meer de in de gemeente getroffen Corona-maatregelen, over de gevolgen van de epidemie en de maatregelen op diverse gebieden. Ook zal worden ingegaan op het Ontwerp van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze presentatie is ook digitaal te volgen via de gemeenteraadssite.

Rond 20.30 uur zal de voorzitter de formele raadsvergadering openen en is de installatie en beëdiging van een raadslid aan de orde.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 25 juni 2020