Gemeenteraad 24 september 2020

 

Publiek wordt - in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen- niet toegelaten in de raadszaal

 

N.B.

Nederland verkeert in Corona-crisis. Landelijk zijn extra maatregelen afgekondigd. Openbare raadsvergaderingen vinden tot nader order zonder publiek in de raadszaal plaats. Publiek kan de vergaderingen op schermen volgen in het Bruggebouw. Ook kunt u de vergaderingen digitaal “live” volgen: www.gemeenteraademmen.nl

 

De raadsstukken liggen vanaf donderdag 17 september 2020 voor de raadsleden ter inzage in de leeskamer in het gemeentehuis, kamer links naast ingang Vreding 5.

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 24 september 2020