Gemeenteraad 02 november 2020

en voort te zetten op donderdag 5 november 2020 om 14.00 uur (NB) in het gemeentehuis (raadzaal) aan het Raadhuisplein (ingang Vreding nr. 5). Publiek wordt -in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen- niet toegelaten in de raadzaal. Publiek kan de vergaderingen op schermen volgen in het Bruggebouw. Ook kunt u de vergaderingen digitaal live volgen: www.gemeenteraademmen.nl

Tijdsindeling behandeling B3, Begroting 2021 c.a. (bij benadering) op maandag 2 november:

 

15.00 uur Eerste termijn fracties.

Spreektijd max. 10 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties. Spreekvolgorde: start Wakker Emmen, om volgordelijk te eindigen bij 50PLUS.

17.00 uur Schorsing tot 18.30

In deze schorsing kan het college de reactie in de eerste termijn voorbereiden. Tevens wordt rond 17.30 uur de raads- en collegeleden voorzien in een aantal broodjes en iets warms, in de vide/bedrijfsrestaurant op gepaste afstand op te eten. De vergadering wordt rond 18.30 uur voortgzet.

 

18.30 uur Eerste termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 30 minuten, overige collegeleden max. 15 minuten per persoon, gevolgd door een schorsing tot donderdag 5 november (2e begrotingsdag, zie hieronder)

 

Op donderdag 5 november is de tweede begrotingsdag. De tijdsindeling is dan (wederom bij benadering):

 

14.00 uur Heropening: Tweede termijn fracties.

Spreektijd: max. 5 minuten per fractie, met mogelijkheid voor interrupties en bespreken moties en amendementen. Spreekvolgorde tweede termijn wordt geopend door Wakker Emmen, om volgordelijk te eindigen bij 50PLUS.

 

15.00 uur Schorsing tot 15.30 uur.

 

15.30 uur Tweede termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën c.a. max. 20 minuten, overige collegeleden max. 10 minuten per persoon. Afsluiting beraadslagingen Programmabegroting 2021 c.a. (B3).

 

16.45 uur Schorsing tot 17.30 uur.

 

17.30 uur Heropening: mogelijkheid tot stemverklaringen, stemming over amendementen, Programmabegroting 2021 c.a. en moties (e.e.a. inclusief eventuele schorsingen).

 

18.30 uur Sluiting.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 02 november 2020