Gemeenteraad 24 juni 2021

Publiek wordt in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen niet toegelaten in de raadszaal

ALGEMENE TOELICHTING OP DE VERGADERING VAN 24 JUNI 2021

Corona-maatregelen:

 

Nederland verkeert in Corona-crisis. Landelijk zijn extra maatregelen afgekondigd. Openbare raadsvergaderingen vinden zonder publiek in de raadszaal plaats. U wordt verwezen naar de site van de gemeenteraad van Emmen. Daar kunt u de vergadering altijd live volgen: www.gemeenteraademmen.nl

 

A- en B-stukken:

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken. Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

 

Spreektijd-regeling:

 

Voor de B-stukken geldt de spreektijd-regeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffie) te zijn ingediend (artikel 39 Reglement van Orde).

 

Er is een aangepaste spreektijd-regeling bij de behandeling B4 (Kadernota 2022 c.a.):

Eerste spreektermijn voor de fracties is maximaal 8 minuten per fractie, te beginnen bij Wakker Emmen, te eindigen bij 50PLUS. De tweede spreektermijn van de fracties met een spreektijd maximaal 6 minuten per fractie wordt wederom geopend door Wakker Emmen. Bij de beantwoording in eerste termijn door de leden college ontvangt de wethouder financiën maximaal 20 minuten spreektijd, de overige collegeleden maximaal 10 minuten per persoon. In de tweede spreektermijn voor het college is dat 15 minuten voor de portefeuillehouder financiën en 6 minuten per persoon voor de overige collegeleden.

 

Tijden vergadering 24 juni en (eventueel reservedatum 1 juli):

 

De vergadering op 24 juni start om 10.00 uur en wordt rond 13.00 uur geschorst voor een lunch voor de deelnemers aan de vergadering. Hierna wordt de vergadering heropend rond 14.00 uur. Getracht wordt vóór de avond (uiterlijk 18.00 uur) de agenda af te werken. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt de vergadering geschorst en op donderdag 1 juli (aanvang 19.00 uur) heropend. Er wordt op 24 juni aan het eind van de middag niet voorzien in een gezamenlijke warme maaltijd.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 24 juni 2021