Gemeenteraad 04 november 2021

Voortzetting van de vergadering van 1 november jl. om 14.00 uur (NB) in het gemeentehuis (raadszaal) aan het Raadhuisplein (ingang Vreding nr. 5). Publiek wordt in verband met Corona niet toegelaten in de raadszaal. Publiek kan de vergaderingen digitaal live volgen: www.gemeenteraademmen.nl

Tijdsindeling (bij benadering) op maandag 1 november:

 

14.00 uur Agendapunten A1 t/m B2

 

15.00 uur Agendapunt B3: Eerste termijn fracties.

Spreektijd max. 10 minuten per fractie, exclusief interrupties.

Spreekvolgorde fracties: van groot naar klein.

 

17.15 uur Schorsing tot 18.45 uur.

In deze schorsing kan het college de reactie in de eerste termijn voorbereiden. Tevens wordt rond 17.30 uur voor de raads- en collegeleden voorzien in een warme maaltijd in in de vide/bedrijfsrestaurant (verzoek dit op gepaste afstand op te eten). De vergadering wordt om 18.45 uur voortgezet.

 

18.45 uur Eerste termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën max. 30 minuten, overige collegeleden max. 15 minuten per persoon, gevolgd door een schorsing tot donderdag 4 november (2e begrotingsdag, zie hieronder).

 

Op donderdag 4 november is de tweede begrotingsdag. De tijdsindeling is dan (wederom bij benadering):

 

14.00 uur Heropening: Tweede termijn fracties.

 

Spreektijd: max. 5 minuten per fractie, exclusief interrupties. Tevens bespreken moties en amendementen. Spreekvolgorde fracties: van groot naar klein.

 

15.30 uur Schorsing tot 16.00 uur.

 

16.00 uur Tweede termijn college van burgemeester en wethouders.

Spreektijd: wethouder financiën max. 20 minuten, overige collegeleden max. 10 minuten per persoon. Afsluiting beraadslagingen Programmabegroting 2022 c.a. (B3).

 

17.15 uur Schorsing tot 17.45 uur (lichte warme maaltijd om 17.15 uur).

 

17.45 uur Heropening: mogelijkheid tot stemverklaringen, stemming over amendementen, Programmabegroting 2022 c.a. en moties (e.e.a. inclusief eventuele schorsingen).

 

Sluiting.

    Inloggen

    Om deze pagina te bekijken, moet u eerst inloggen. Vul hieronder uw e-mailadres en vul uw wachtwoord in en klik op 'inloggen'.

    Wachtwoord vergeten?

    Gemeenteraad 04 november 2021