Initiatiefvoorstel Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid + bijlage