Notulen van de openbare vergadering van - 7 november 2005 - 10 november 2005 - 1 december 2005