Kwartaalrapportage voortgang Woningbouw gemeente Emmen per 1 oktober 2005