Vaststellen beeldkwaliteitsplan "Emmen, Beeldkwaliteitsplan Woongebied Delftlanden-I 1e uitwerking 200905" en deze als eerste wijziging onderdeel uit te laten maken van de...