Initiatiefvoorstel "Referendumverordening gemeente Emmen 2006" van D66, GroenLinks en PvdA (B6), bijlage + advies college (wordt nagezonden na behandeling in het college van...