Onderzoeken in het kader van artikel 212 en 213a van de Gemeentewet inzake getrouw beeld, rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid

Onderwerp
Stukken
Opties