Vaststellen conclusies vergadering d.d. 11 januari 2006