Verslag werkgroep Internationale Betrekkingen van 21 december 2005