Beschrijving van de rol van de raad bij ruimtelijke ordeningsprocedures (B2 ) + bijlage