Verslag van de werkgroep Internationale Betrekkingen van 10 november 2006