Notulen commissie Wonen en Ruimte van 8 januari 2007