Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Emmen, onderdeel Beleidsplan