Nota infrastructuur Onderwijshuisvesting -op verzoek VVD-fractie- + bijlage