Delegatie- en mandaatbesluiten tot aan- en verkoop van gronden over de maanden mei en juni 2007