Rapportage stand van zaken uitvoering bestuursakkoord "minder regels"