Rapportage stand van zaken uitvoering bestuursakkoord "minder regels". Op verzoek van de CDA-fractie (motivering RIS.2765)