Brief ministerie Binnenlandse Zaken van 21 november 2007 inzake Voorlopige evaluatie rekenkamer(commissie)s gemeenten en provincies. Notitie ligt ter inzage.

Onderwerp
Stukken
Opties
(82 kb)
07.35912