Raadscommissie Bestuur en Middelen van 6 december 2007