Brief college inzake overzicht amendementen, moties en initiatiefvoorstel kadernota 2008 + RIS.3414